Vuokrausehdot

SOPIJAPUOLET

Juhlatarvikkeita vuokraa Somistava Oy. Tuotteita vuokrataan
täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen. Pidätämme oikeuden
hintojen ja mahdollisten postikulujen muutoksiin. Näitä sopimusehtoja sovelletaan
somisteiden vuokrauksissa vuokralle antajan (jäljempänä Somistava) ja vuokralle
ottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

 

VUOKRAUKSEN KOHDE

Somisteet ja tarvikkeet vuokrataan sellaisena, kun ne on
kuvattu. Tuotteet ovat käytettyjä, ja niissä saattaa olla pientä kulumaa tai
muita käytön jälkiä. Somisteet on tarkastettu ja todettu toimiviksi ennen
niiden uudelleenvuokraamista. Somistava ei hyvitä tuotteiden vuokrahintaa,
mikäli vuokratuote ei ole sopiva asiakkaan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen.

Mikäli vuokratuotteiden laatu tai määrä antaa aihetta
huomautuksiin, on siitä tehtävä reklamaatio viipymättä, viimeistään 12 tunnin
kuluessa vuokratuotteen lunastamisesta. Reklamaatio tehdään kirjallisesti
Somistavan asiakaspalveluun (info@somistava.fi). Asiakkaan on pyydettäessä liitettävä
viestiin kuvia reklamaation kohteesta.

Asiakas ei saa muuttaa, korjata tai
korjauttaa kolmannella osapuolella vuokratuotteita ilman Somistavan antamaa
suostumusta. Tuotteita ei saa koristella ilman lupaa.

Asiakas ei saa edelleen vuokrata tai luovuttaa tuotteita
eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

Tuotteiden käytössä voi olla rajoituksia. Tuotteet on
tarkoitettu sisäkäyttöön ellei toisin mainita. Asiakas on vastuussa
vuokratuotteiden turvallisesta sijoittelusta juhlapaikalla sekä tuotteiden
käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä. Vuokrauksen aikana sattuneista vahingoista
on ilmoitettava Somistavalle heti, kun vahinko on huomattu tai viimeistään
tuotteita palauttaessa.

Asiakas on vastuussa käsittelyn, pakkaamisen ja palautuksen
aikana syntyneistä vahingoista. Tuotteen rikkoutuessa, kadotessa tai
vaurioituessa Somistava perii asiakkaalta tuotteen korvaushinnan. Tämä koskee
myös pakkausmateriaaleja, kuljetuslaatikoita ja suojapusseja.

 

VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika tuotteilla on 4 vuorokautta, torstaista
maanantaihin, ellei toisin sovita. Ilmoitetut hinnat koskevat tätä
vuokra-aikaa. Tuotteiden palautuksen viivästymisestä perimme uuden vuokra-ajan
hinnan.

TUOTTEIDEN NOUTO

Espoosta 02970 tai Lahdesta 15680. Tarkka osoite tulee
varauksen yhteydessä.

Somisteet luovutetaan asiakkaalle Somistavan varastosta
sovitun vuokra-ajan ensimmäisenä päivänä. Mikäli tuotteita ei noudeta sovittuna
aikana, ei vuokramaksua hyvitetä. Tuotteiden toimivuus tarkistetaan Somistavan
toimesta ennen niiden luovuttamista asiakkaalle. Halutessaan asiakas voi
tarkistaa tuotteiden toimivuuden niitä vastaanottaessaan.

Asiakas on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä
virallisella henkilötodistuksella somisteita noutaessaan. Mikäli asiakas ei
nouda vuokratuotteita henkilökohtaisesti, tulee hänen valtuuttamallaan
henkilöllä olla noutotilanteessa mukana asiakkaan allekirjoittama valtakirja.
Ilman valtakirjaa vuokratuotteita ei luovuteta muulle kuin vuokranneelle
asiakkaalle.

TUOTTEIDEN PALAUTUS

Asiakkaan tulee palauttaa somisteet vuokra-ajan päättyessä
samassa kunnossa, samalla tavalla ja samoihin pakkausmateriaaleihin pakattuina,
kuin ne olivat vuokralle ottaessa. Mikäli Somistava toimittaa tuotteen mukana
erillisen pakkausohjeen, on tuote palautettava ohjeen mukaisesti pakattuna.

Tuotteet palautetaan aina puhtaina ja huolellisesti pakattuina. Kaikki tiskausta
vaativat tuotteet pestään käsin, paitsi aterimet voi pestä astianpesukoneessa. Liinatuotteet pestään annettujen ohjeiden mukaisesti ennen palautusta.
Muut tuotteet pyyhitään kostealla liinalla. Tuotteiden tulee olla samassa
kunnossa ja samalla tavalla pakattuina kuin vuokratessa. Perimme lisämaksun 40 €/h
tuotteen puhdistamisesta/korjaamisesta.

Vuokratuotteet palautetaan Somistavan varastolle ilmoitetun
vuokra-ajan viimeisenä päivänä klo 20.00 mennessä, ellei muuta ole sovittu.
Mikäli somisteet palautetaan myöhässä, laskutetaan uusi neljän päivän
vuokrajakson hinta. Vuokratuote tulkitaan palauttamatta jätetyksi, mikäli sitä
ei ole palautettu viimeistään kahden vuorokauden kuluessa vuokra-ajan
päättymisestä. Tällöin uuden vuokrajakson hinnan lisäksi veloitetaan tuotteen
korvaushinta, joka on tuotteen uushankintahinta ilman mahdollisia alennuksia ja
etuja. Vahingoittuneista ja puuttuvista tuotteista on mainittava palautuksen
yhteydessä.

TUOTTEIDEN VARAUS & MAKSU

Vuokratuotteet varataan Somistavan verkkopalvelun kautta.
Tuotekyselyitä voi tehdä sähköpostilla info@somistava.fi tai yhteistiedoista
löytyvistä puhelinnumeroista tai Instagramin yksityisviestillä @somistava.fi.
Minimiveloitus on varausmaksun verran 50€. Tuotteet on varattu vasta,
kun varausmaksu on suoritettu. Tilauksen peruuntuessa emme palauta tätä maksua.
Varausmaksu on osa loppusummaa.

Loppulasku tulee maksettavaksi 30 vuorokautta ennen
vuokra-ajan alkamisajankohtaa. Lasku toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.
Alle 30 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamisajankohtaa tehdyissä varauksissa
vuokrahinta peritään kokonaisuudessaan. Vuokrahinta maksetaan yhdessä erässä 7
päivän kuluessa siitä, kun lasku on lähetetty ja maksun viivästyessä korko on 8%.

Sopimuksen katsotaan syntyneen, kun asiakas on maksanut
vuokramaksun laskun eräpäivään mennessä. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään
mennessä, varauksen katsotaan peruuntuneen ja tuote vapautuu vuokrattavaksi.
Asiakas hyväksyy nämä Somistavan vuokraehdot maksaessaan vuokramaksun.

Tuotteiden noudon yhteydessä perimme asiakkaalta 50€
pantin. Pantti maksetaan MobilePaylla. Pantti palautetaan asiakkaalle
vuokratuotteiden palautuksen ja tarkistuksen jälkeen, jos kaikki vuokratuotteet ovat
vuokrausehtojen mukaisessa palautuskunnossa. Pantti palautetaan vasta, kun
kaikki vuokratuotteet on palautettu ja tarkistettu toimiviksi. Mahdollinen korvaus voidaan periä
pantista.

 

PERUUNTUNUT VUOKRAUS

Tilauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta.
Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa tilausta tai peruuttaa vuokrasopimus
viimeistään 30 vuorokautta ennen sovitun vuokra-ajan alkamisajankohtaa. Tämän
jälkeen tehtyjen peruutusten vuokrahintaa ei palauteta.

Peruuttamisoikeus ei koske vuokrauksia, joista sovitaan
myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen vuokra-ajankohtaa. Peruutus tehdään
kirjallisesti sähköpostilla info@somistava.fi

Jos asiakas rikkoo sopimusta tai asetetaan konkurssiin tai
todetaan maksukyvyttömäksi, on Somistavalla oikeus purkaa vuokrasopimus ja
saada tuotteet asiakkaalta välittömästi. Sopimusta purettaessa Somistava ei ole
velvollinen vahingonkorvaukseen. Erimielisyydet ratkaistaan Somistavan
kotipaikan alioikeudessa. Mikäli asiakas on yksityishenkilö, nämä ehdot eivät
vähennä asiakkaalle kuluttajansuojalaissa määriteltyjä oikeuksia. Somistava ei
ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai
siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai
tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen,
liikennehäiriö tai muu ylivoimainen este estää tuotteen tai sen osan
toimittamisen. Somistava ei ole velvollinen täyttämään sopimusta myöskään
silloin, mikäli edellinen asiakas ei ole palauttanut vuokratuotteita tai ne on
palautettu viallisina. Tällöin Somistava tarjoaa asiakkaalle korvaavaa
tuotetta, mikäli mahdollista. Mikäli korvaavaa vuokratuotetta ei ole tai
asiakas ei sitä hyväksy, palauttaa Somistava asiakkaalle kyseisistä tuotteista
maksetun vuokrahinnan. Somistava ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle
sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

VASTUUT JA VAKUUTUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokratuotteille
vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet
vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana
tuhoutuneen tai kadonneen tuotteen niissäkin tapauksissa, jolloin
vahingoittumiseen tai katoamiseen liittyy kolmas osapuoli. Vahingoittuneesta
tai palauttamatta jääneestä tuotteesta veloitetaan asiakkaalta tuotteen
korvaushinta uushankintahinnan mukaisesti.

Vuokratuotteiden mukana annetut pakkaus- ja
suojamateriaalit, kuljetuslaatikot ja suojapussit ovat Somistavan omaisuutta.

Korvausvelvollisuus koskee myös kadonneita tai
rikkoutuneita pakkaus- ja suojamateriaaleja, kuljetuslaatikoita ja
suojapusseja. Näistä laskutetaan jälkikäteen uushankintahinnan mukaisesti.
Lasku lähetetään 7 vuorokauden kuluessa asiakkaalle varauspyynnön yhteydessä
annettuun sähköpostiin.

Somistavalla on oikeus periä vuokratuotteiden puhdistus- ja
kunnostuskulut asiakkaalta erikseen, mikäli tuotteet palautetaan
puhdistamattomina.
Ylimääräisestä tahranpoistosta tai tuotteiden puhdistamisesta/huoltotöistä veloitetaan jälkikäteen laskulla 40 €/tunti
käytetyn ajan mukaisesti. Tämä koskee myös esimerkiksi ohjeen vastaisesti,
solmussa palautettuja valosarjoja.

Somistava vastaa tuotteiden normaalista kulumisesta
aiheutuvista korjauskustannuksista. Somistava ei vastaa tuotteiden käytöstä tai
rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai
välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Tuotteet eivät ole vakuutettuja
Somistavan toimesta vuokrauksen aikana. Asiakas vastaa harkintansa mukaan
vuokratuotteiden asianmukaisesta vakuuttamisesta.

SOMISTUSPALVELU

Tarjoamme somisteiden vuokrauksen lisäksi somistuspalvelua.
Tähän palveluun kuuluu juhlatilan suunnittelua yhdessä asiakkaan kanssa.
Suunnittelua tehdessä annetaan vinkkejä kohteen stailaukseen liittyen sekä
toteutetaan somistus asiakkaan toivomalla tavalla Somistavan resurssit
huomioiden. Somistuspalvelu sisältää somisteiden kuljetuksen ja juhlapaikan
stailauksen kahden tehokkaan ammattilaisen tekemänä. Alueina toimivat Uusimaa
sekä Päijät-Häme, ellei toisin ole sovittu. Tarvittaessa hoidamme erikseen
juhlapaikan somisteiden purun ja puhdistuksen. Kysy pakettitarjous!

EHDOT

Mikäli asiakas olennaisesti rikkoo vuokraus- ja
toimitusehtoja, Somistavalla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi ja
ottaa vuokratuotteet takaisin haltuunsa asiakasta kuulematta.

Vuokraus- ja toimitusehdot ovat voimassa 01.01.2024 alkaen.
Somistava pidättää oikeuden vuokraus- ja toimitusehtojen muutoksiin.